VII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne

Firma LNS Sp. z o.o. w dniach 19-20.10.2017, współtworzyła Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne, na które zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów, firmę METALKO Sp. z o.o.

Tegorocznym tematem wiodącym na Warsztatach Amoniakalnych było zagadnienie: „Ekonomika i bezpieczeństwo w amoniakalnych instalacjach Chłodniczych”.

Patronat honorowy nad roboczą konferencją sprawował:

  • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
  • Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.
  • A także Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Patronat medialny: miesięcznik Chłodnictwo &Klimatyzacja, miesięcznik Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Jak również Biuletyn UDT INSPEKTOR oraz wybrane specjalistyczne portale branżowe.

W Warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, w tym osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi w ponad 60 firmach z całej Polski. Oraz przedstawiciele firm a także instytucji działających na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.

Podczas Warsztatów Amoniakalnych zaprezentowaliśmy wraz przedstawicielem firmy HB Products, Panem Mathias Christian Rusholt, stanowisko testowe z czujnikiem przegrzania. Mierzący stosunek gazu do cieczy w instalacji chłodniczej na bezpośrednie odparowanie.

Dla uczestników tegorocznych Warsztatów Amoniakalnych przygotowaliśmy stoisko, na którym również prezentowaliśmy naszą ofertę produktową dla instalacji amoniakalnych.

Zobacz relację wideo przygotowaną przez TVP3 Bydgoszcz:

VII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne okiem TVP3 Bydgoszcz. Na których zaprezentowaliśmy na stanowisku testowym wraz z firmą HB Products najdokładniejszy na świecie czujnik przegrzania DX. Mierzący stosunek gazu do cieczy w instalacji chłodniczej na bezpośrednie odparowanie.