Komora chłodniczo-mroźnicza dla firmy garmażeryjnej

Realizacja komory chłodniczo-mroźniczej na wybory garmażeryjne

Mimo zbliżającego się końca roku nasz zespół nie zwalnia tempa. Na koniec października dostarczyliśmy kolejną komorę chłodniczo-mroźniczą zewnętrzną.

Urządzenie może działać z powodzeniem jako chłodnia na temperatury oraz jako mroźnia na temperatury ujemne.

Za pomocą jednego kliknięcia sterownika LAE, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, możemy zmienić parametry pracy całego urządzenia.

Zastosowaliśmy drzwi mroźnicze o świetle przejścia 800 x 2000mm.  Pozwolą one użytkownikowi komory w łatwy sposób dostać się do środka, a dodatkowa grzałka zabezpiecza przed ich przymarznięciem.

Obniżając temperaturę do – 18℃ obniżane jest także ciśnienie wewnątrz komory, dlatego zamontowaliśmy  zawór dekompresyjny mający na celu jego wyrównanie.

Dzięki temu unikamy podciśnienia wewnątrz komory, co mogłoby powodować problemy z otwieraniem drzwi.

Chłodnio-mroźnia posiada wymiary 2,20 x 3,00 x 2,43m, dzięki czemu w prosty sposób jesteśmy w stanie ją przetransportować do Inwestora z naszej hali produkcyjnej.

Z trójfazowego agregatu wyprowadziliśmy wtyczkę z kablem 10m, aby Inwestor mógł podłączyć ją do zasilania.

Naturalny czynnik chłodniczy

Układ został napełniony naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 czyli propanem. Użytkownik korzystający z takiego czynnika nie jest zobligowany do rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Komora waży 750kg i można ją przestawiać zarówno wózkiem widłowym jak i paleciakiem.

Kurtyna paskowa na wejściu dodatkowo ogranicza napływ ciepła z zewnątrz, co pozwala dłużej zachować temperaturę wewnątrz komory podczas jej zatowarowywania.

Zużycie energii przez komorę chłodniczą

Instalacja odszraniania gorącymi gazami pozwala Inwestorowi zaoszczędzić zużycie energii podczas eksploatacji urządzenia, a sam proces jest 5 krotnie szybszy od standardowego odszraniania grzałkami elektrycznymi.

Pobór energii elektrycznej przez komorę to zaledwie 1,8kW.

Komory chłodnicze i mroźnicze działają cyklicznie, co w skali doby przekłada się na średni pobór energii elektrycznej na poziomie 18kWh.

Zakładając cenę 0,85 zł brutto za 1kWh energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, średni miesięczny koszt użytkowania komory wynosi około 475zł brutto

Wartość ta jest uzależniona od eksploatacji komory, częstotliwości otwierania drzwi oraz zatowarowania i temperatury wkładanego towaru.

Chłodnia i mroźnia do przechowywania wyrobów garmażeryjnych