Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego

W dniach 07-09 czerwca br. została zorganizowana Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim pt.: „SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ W INSTA-LACJACH ZIĘBNICZYCH.

Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań prawnych i normatywnych (opartych na normie PN-EN 378-2:2017-03) w procesach projektowania i wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych, stanowiących instalacje ziębnicze”.

Naszą firmę, LNS Sp. z o.o. reprezentował m.in. Pan Bartosz Jagieła, który poprowadził prezenta-cję nt. : „Osprzęt zabezpieczający instalacje i urządzenia ziębnicze”, w oparciu o zawory chłodnicze firmy Parker Herl R/S i czujki firmy HB Products.

Dla uczestników Konferencji UDT przygotowaliśmy również stoisko, na którym prezentowaliśmy naszą szeroką ofertę dla chłodnictwa.

W szczególności zawory chłodnicze firmy Parker i technologie firmy HB Products, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego przybliżyła następujące zagadnienia:

 • Wymagania prawne w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów stanowiących instalacje ziębnicze
 • Dyrektywa ciśnieniowa – charakter formalno-prawny
 • Praktyczne aspekty stosowania normy PN-EN 378:2017 w ocenie zgodności zespołów ciśnieniowych na przykładzie kompletnej instalacji ziębniczej
 • MiniCal III – system detekcji amoniaku w układach chłodzących
 • Systemy detekcji czynników chłodniczych w fazie gazowej
 • Działania na rzecz komfortu związanego z poczuciem bezpieczeństwa Ludzi, ich Mienia oraz Środowiska Naturalnego. Rozwiązania polskiego przemysłu wysokich technologii w zakresie detekcji wycieków i efektywnego nadzoru
 • Osprzęt zabezpieczający w instalacjach ziębniczych. Wymagania prawne i normatywne
 • Sterujące i regulujące urządzenia zabezpieczające w instalacjach ziębniczych. Wymagania normatywne
 • Parowniki w instalacjach amoniakalnych – zasilanie, zagrożenia, zabezpieczenia
 • Ochrona pożarowa budynków, maszynowni chłodniczych – wybrane zagadnienia
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Pokazy plenerowe: Prezentacja wozu bojowego ratownictwa chemiczno -ekologicznego. Pokaz sprzętu typu HOLMATRO. Prezentacja poduszek pneumatycznych VETTER do podnoszenia zbiornika z amoniakiem
 • Zagadnienia bezpieczeństwa instalacji ziębniczych w dyrektywie nowego podejścia 2006/42/WE
 • Wymagania prawne i normatywne w zakresie kontroli szczelności instalacji ziębniczych
 • Osprzęt zabezpieczający instalacje i urządzenia ziębnicze
 • Zawory bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych