Odzysk ciepła

Firma LNS Sp. z o.o. zaprojektowała, przetestowała oraz wprowadziła do sprzedaży układ odzysku ciepła sygnowany marką COOL CRAFT, dedykowany do instalacji chłodniczych. Urządzenie to może wstępnie lub całkowicie podgrzać ciepłą wodę użytkową oraz jednocześnie obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną podłączonych do odzysku ciepła urządzeń mroźniczych oraz chłodniczych. Stosując układ chłodniczy z odzyskiem ciepła można całkowicie zrezygnować z oddzielnego systemu grzewczego.

Zasada działania jest bardzo prosta. W rozwiązaniu tym, ciepły czynnik kierowany jest do wymiennika w zbiorniku, w którym znajduje się woda użytkowa. W ten sposób istnieje możliwość podgrzania wody nawet do 60°C. Jeśli uzyskana temperatura nie jest wystarczająca lub zużycie ciepłej wody jest większe, można dodatkowo zastosować elektryczne moduły dogrzewające. Dodatkowo odzysk ciepła COOL CRAFT nie wymaga zgłoszenia do UDT-u.

Odzysk ciepła
  • COOLCRAFT

Odzysk ciepła

Odzysk ciepła z instalacji chłodniczych produkcji Cool Craft