VI Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne

W daniach 20-21 października br. nasza firma LNS Sp. z o.o. współtworzyła VI Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów, firmę METALKO Sp. z o.o.

Tegorocznym tematem wiodącym na Warsztatach Amoniakalnych było zagadnienie: „Aspekty techniczno-organizacyjne prowadzenia amoniakalnych instalacji chłodniczych”.

Patronat honorowy nad roboczą konferencją sprawował:

  • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
  • Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
  • Patronat medialny: miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja, biuletyn UDT INSPEKTOR oraz wybrane specjalistyczne portale branżowe.

W Warsztatach wzięło udział ponad 100 osób, w tym osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi w ponad 50 firmach z całej Polski. Jak również przedstawiciele firm i instytucji działających na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.

Naszą firmę, LNS Sp. z o.o. reprezentował m.in. Pan Maciej Galiński, który poprowadzi prezentację w temacie: „Innowacyjne technologie i komponenty dla chłodnictwa w ofercie LNS”. Następnie przewidziana była dyskusja z naszym ekspertem.

Dla uczestników tegorocznych Warsztatów przygotowaliśmy stoisko, na którym prezentowaliśmy naszą ofertę, w szczególności innowacyjne technologie firmy HB Products dla instalacji amoniakalnych, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z tegorocznych Warsztatów.