COP – jako jeden z najważniejszych parametrów pracy pomp ciepła

COP – jako jeden z najważniejszych parametrów pracy pomp ciepła

 

Podczas wyboru pompy ciepła oprócz doboru mocy musimy zwracać uwagę na jej COP, czyli współczynnik efektywności. Współczynnik ten pokazuje jaką wydajność posiada pompa, którą planujemy zakupić.

Przykładowo gdy COP wynosi 2, oznacza to że 2kW mocy grzewczej pompy uzyskujemy z 1kW mocy pobranej przez kompresor.

Wzór na podany współczynnik przedstawia się następująco: COP = Moc grzewcza/Pobór mocy kompresora.

 

Osiągi resublimacyjnej pompy ciepła vs. średnie COP innych pomp ciepła

 

Nasze pompy uzyskują wysoki COP, a możliwość anodowania ich na kolor czarny sprawia, że nasze pompy przewyższają jakiekolwiek pompy dostępne na rynku. Aktualnie osiągany COP jest na poziomie 4-5, natomiast najnowocześniejsza pompa na rynku – resublimacyjna pompa ciepła osiąga COP równy nawet 11, co zawarte jest na zdjęciu.

 

 

Wysokie COP resublimacyjnej pompy ciepła

 

Powyższa pompa jest zaanodowana na kolor czarny, jest to model RES 8/48 o mocy 9,2kW (A7W35). Widoczna na zdjęciu moc powyższej pompy używanej do ogrzewania wody użytkowej – 21kW, moc pobierana przez kompresor to 1,9kW. Moc została zaobserwowana przy 15,8 stopniach powietrza zewnętrznego i temperaturze wody opuszczającej skraplacz 35,2 stopnie. Przepływ wynosił wtedy 62 l/ min.

Licząc zatem ze wzoru:  COP = 21 / 1,9 = 11.

 

To nie jedyny tak wysoki pomiar!

 

To jeden z najlepszych wyników jaki został zaobserwowany w Naszych pompach ciepła montowanych w całym kraju. Ale nie jedyny!

I tak np. resublimacyjna pompa ciepła model RES 16/81 o mocy 16,5 kW (A7W35) bez anodowania parowników w tych samych warunkach osiąga COP około 7, co można policzyć z poniższego zdjęcia:

 

Sprawdź sam!

 

Ty też możesz przekonać się jak wydajne są nasze pompy ciepła. Złóż zapytanie na info@lns.com.pl a dobierzemy pompę specjalnie dla Ciebie!