Czujniki stopnia suchości dla CO2

co2-hbx-czujnik

Czujniki stopnia suchości dla CO2 (zerowego przegrzania)

Dzięki większemu naciskowi na stosowanie naturalnych czynników chłodniczych, firma HB Products opracowała nowy i skuteczny system sterowania parownikiem do kontroli wydajności wszystkich rodzajów parowników w układach chłodzenia jak również pomp ciepła. Układ sterowania jest dostępny w różnych wersjach, z funkcją sterowania lub bez niej.

Sensor HBX-DX-CUKontroler zintegrowany z czujnikiem i podłączony bezpośrednio do elektrycznego zaworu rozprężnego który będzie wówczas działać jako zamknięty układ sterowania. System steruje wszystkimi koniecznymi sygnałami IN / OUTPUT dla sygnałów start / stop i wyjściowych dla rejestrowania danych.

Dzięki tej rewolucyjnej, opatentowanej technologii, jesteśmy gotowi rozwiązać jedno z głównych wyzwań, gdy używamy CO2 jako czynnika chłodniczego. Z natury, czynnik CO2 jest niezwykle dynamiczny i reaguje silnie nawet na niewielkie zmiany obciążenia parownika. To w połączeniu z klasycznym sterowaniem przegrzania powoduje niestabilną pracę.

Testy sterowania parownikiem oparte jedynie na ciśnieniu a także temperaturze przegrzania wykazują bardzo niską sprawność. Powodem jest to, że stosunkowo duży obszar powierzchni parownika jest używany do zapewnienia wystarczającego przegrzania. To znacznie obniża wydajność termodynamiczną.

Zobacz ofertę na czujniki i regulatory CO2

Energooszczędne systemy CO2 muszą być zaprojektowane do pracy w trybie całkowitego lub częściowego zalania powierzchni ścianek parownika.

W przypadku HBX-DX-CU można teraz zmierzyć suchość odparowanego czynnika chłodniczego w wylocie parownika i osiągnąć częściowe zalanie całej powierzchni parownika.

Wykres-współczynnika-wymiany-ciepła-od-stopnia-suchości-pary-w-parowniku1

Rys 2 Wykres współczynnika wymiany ciepła od stopnia suchości pary w parowniku

Praca w systemie częściowo zalanym zapewnia znacznie bardziej zrównoważony układ z minimalną zmianą ciśnienia i bardzo małym przegrzaniem od 0,5 do 1,0K

Praca w trybie z częściowym zalaniem zapewnia maksymalną wydajność, ponieważ 98% powierzchni parownika jest mokre.
Natomiast mokra powierzchnia zapewnia najlepszą termodynamiczną pracę z większym przekazywaniem ciepła.
Objętość gazu jest zmniejszana, zmniejszając tym samym obciążenie sprężarki, zużycie energii i temperaturę gazu wylotowego.
Obecne rozwiązanie do sterowania parownikiem polega na pomiarze ciśnienia i temperatury.
Instalacja HBX-DX-CU

Instalacja-HBX-DX-CU

Rys. 3 Instalacja czujnik HBX-DX-CU

Kontrola parowników na podstawie temperatury jest niestabilna i wymaga większego przegrzania w zakresie od 6 do 10K, aby zapobiec uszkodzeniom sprężarki spowodowanym powrotem płynnego płynu.

Czujnik HBX-DX-CU oparty jest na zasadzie pomiaru pojemnościowego. Mierzy fazę i suchość czynnika chłodniczego i reaguje natychmiastowo, jeśli zmieni się suchość pary / gazu.

super heat hb products

Doświadczenie pokazuje, że cały system kontrolowany za pomocą czujnika HBX-DX-CU jest lepiej zrównoważony i ma mniejszą zmienność ciśnienia niż system z konwencjonalną kontrolą.

Ta nowa technologia pozwala bardzo precyzyjnie kontrolować podawanie czynnika chłodniczego, zmniejszając w ten sposób potrzebę przegrzania, jak również minimalizując ryzyko uszkodzenia sprężarki poprzez uderzenie cieczy.
Z dumą wprowadzamy tę przełomową technologię, która zmieni sposób, w jaki można projektować i kontrolować systemy chłodzenia i pompy ciepła.

przykłada zastosowania czujnika HBX-DX-CU

przykład-zastosowania-1

Rys. 5 Przykład montażu czuknika HBX-DX-CU

 

OSZCZĘDNOŚĆ:

> 20% ENERGII

> 30% EKSPLOATACJI

> 30% KOSZTÓW INSTALACJI

Częściowo zalana praca parownika zapewnia optymalne przenoszenie ciepła przy wszystkich obciążeniach

  • Wyższa temperatura parowania i ciśnienie ssania
  • Niższa temperatura tłoczenia
  • Optymalna wydajność we wszystkich klimatach
  • Ochrona sprężarki
  • Mniejszy ładunek czynnika chłodniczego w porównaniu do zalanych systemów
  • Prosta konstrukcja systemu DX

Ten wykres H log P pokazuje zakres pomiaru dla czujnika HBX-DX. Doświadczenie pokazuje, że czujnik mierzy przegrzanie do 7K w porównaniu do temperatury a także ciśnienia na podstawie pomiaru.

wykres H log P pokazuje zakres pomiaru dla czujnika HBX-DX

wykres-H-log-P-pokazuje-zakres-pomiaru-dla-czujnika-HBX-DX

Rys. 6 Wykres H log P pokazuje zakres pomiaru dla czujnika HBX-DX.

Konwencjonalne pomiary są niedokładne, ponieważ podczas odparowany czynnik chłodniczy nie jest jednorodny, ale zawiera kropelki cieczy, które zakłócają konwencjonalny czujnik.

Czujnik HBX-DX oparty jest na pomiarze pojemnościowym i reaguje bardziej odpowiednio i szybko na nawet niewielkie zmiany w suchości lub kropelki w czynniku chłodniczym.

Temperatureprofile-in-a-DX-evaporator-HB-Products

Rys. 7 Rozkład temperatur na powierzchni parownika z czujnikiem HBX-DX i bez.

To porównanie pokazuje, że ponad 30% powierzchni parownika używa się do zapewnienia przegrzania od 5 do 8K – (ryc. 2).
Nadmiarowa powierzchnia jest stratą powierzchni wymiany ciepła wymiennika i niepotrzebnym przewymiarowaniem. Ponadto praca zalana w parowniku z HBX-DX (Ryc. 1) to bardziej wydajne i bardziej opłacalne rozwiązanie.

Dostępne w wykonaniu wysokociśnieniowym 120 bar z miedzi typu K65 lub ze stali nierdzewnej 6 rozmiarów czujników: 3/8 „do 1 1/8” z lub bez PI i sterowania silnikiem krokowym.
Zaprogramowany fabrycznie z ustawieniami dla często używanych czynników chłodniczych, w tym CO2.