Czym jest chiller i jak działa? Wyjaśniamy!

Chiller – co to jest?

Chillery są nazywane także agregatami wody lodowej. Są to urządzenia chłodnicze, które służą do obniżania temperatury podczas wielu procesów przemysłowych. Stosowane są w takich branżach jak farmaceutyka, stomatologia, energetyka czy obróbka metali.

Jak działa chiller?

W jaki sposób pracuje chiller? Co to jest? Zadaniem chillera jest obniżenie temperatury wody, która odbiera ciepło od urządzenia, które ma zostać schłodzone. Obieg takiej instalacji można podzielić na dwa różne. Pierwszym z nich jest obieg chłodniczy, który jest taki sam jak w każdym urządzeniu chłodniczym. Posiada sprężarkę, dwa wymienniki ciepła czyli parownik oraz skraplacz i zawór rozprężny lub kapilarę. Drugim obiegiem jest instalacja wodna, która oddaje ciepło do parownika w części chłodniczej i pobiera je od schładzanego urządzenia np. prasy hydraulicznej. Sercem chillera jak każdego urządzenia chłodniczego jest sprężarka. Jej zadaniem jest podniesienie ciśnienia, a co za tym idzie temperatury czynnika chłodniczego wewnątrz obiegu. Zazwyczaj stosowanym czynnikiem są freony, choć coraz częściej spotkać możemy także czynniki naturalne. Firma LNS jest jednym z niewielu producentów, którzy stosują czynnik R290 czyli propan. Wspomniany czynnik jest przyjazny środowisku. Dzięki temu użytkownik urządzenia nie ma obowiązku zgłaszania chillera do Centralnego Rejestru Operatorów. Następnie czynnik trafia ze sprężarki do skraplacza. Ponieważ został podgrzany jego temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia co powoduje, że ciepło zostaje przekazane do otoczenia zewnętrznego. Schłodzony czynnik trafia do kapilary lub zaworu rozprężnego, gdzie jest dławiony co powoduje znaczne obniżenie jego ciśnienia i temperatury. Następnie czynnik o niskiej temperaturze przekazywany jest do parownika, gdzie spotyka się z ciepłą wodą z instalacji wodnej. Wówczas ciepło z wody jest przekazywane do czynnika, co powoduje obniżenie temperatury wody i podwyższenie temperatury czynnika i obieg się zaczyna się na nowo. Zimna woda trafia do schładzanego urządzenia np. lasera, gdzie odbiera ciepło. Pozwala to na utrzymanie pracy urządzenia przy stałych parametrach pracy. Podsumowując. Instalacja chłodnicza schładza wodę, która z kolei schładza urządzenie docelowe odbierając od niego ciepło.

Chiller – jakie ma zastosowanie?

W przypadku wielu obiektów przemysłowych jak np. firmy farmaceutyczne, gdzie środowisko pracy musi być sterylne, istnieją specjalne wymogi, które nie pozwalają stosować instalacji na czynniki chłodnicze wewnątrz budynku. Z tego powodu chillery montowane są na zewnątrz. Woda jest substancją bezpieczną dlatego w przypadku jakiekolwiek nieszczelności nie ma obaw o zanieczyszczenie pomieszczenia w którym stoi schładzane urządzenia.