Czyszczenie i konserwacja komór chłodniczych

Czyszczenie i konserwacja komór chłodniczych

 

Komora a także wchodzące w jej skład elementy powinny być kontrolowane przez wykwalifikowany serwis co najmniej raz w roku. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy układ czynnika chłodniczego jest szczelny, czy nie pojawiły się poważne uszkodzenia spowodowane przez korozję, czy wyposażenie zabezpieczające jest sprawne technicznie. Należy także skontrolować parametry instalacji chłodniczej, stan skraplacza i nastawy sterownika.

 

Rys.1. Zawór serwisowy wyrwany przy próbie odlodzenia

Zabrudzony skraplacz = mniejsza wydajność

 

Skraplacz należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia utrudniają wymianę ciepła, powodując m. in. wzrost zużycia energii elektrycznej jak również mogą spowodować uszkodzenie sprężarki agregatu. Przy mocnym zabrudzeniu (zapchaniu lamel) skraplacza wskazane użycie specjalnych środków chemicznych do tego przeznaczonych. Możliwe jest także użycie odkurzacza lub sprężonego powietrza w celu usunięcia zabrudzeń znajdujących się miedzy lamelami. Zalecamy aby czyszczenie skraplacza przeprowadzał serwis.

 

Naturalne odszronienie komory i chłodnicy

Zabrania się czyszczenia chłodnic powietrza, a w szczególności „dłubania” lodu, który może na nich zalegać. Raz na miesiąc zalecamy przerwę w eksploatacji urządzenia celem oczyszczenia wnętrza komory i naturalnego odszronienia parownika.

 

Rys.2. Nieszczelność chłodnicy – wynik odladzania przy użyciu śrubokręta

Czyszczenie komory chłodniczej

Personel obsługujący komory powinien regularnie przeprowadzać czyszczenie drzwi i kurtyn paskowych, ścianek komór, listew narożnych i cokołów, należy także sprawdzić stan uszczelek w drzwiach. Wszelkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać po odłączeniu urządzenia od napięcia.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody, a jedynie wilgotnej ściereczki. Po wyczyszczeniu komory ważne aby wytrzeć ją do sucha – inaczej wilgoć wymrozi się na   chłodnicy lub w przypadku mroźni – także na podłodze lub   ścianach komory.

 

 

 

Rys. 3. Chłodnica po użyciu nieprawidłowych środków czyszczących

Czyszczenie i kontrola uszczelki w drzwiach

 

Uszczelkę drzwi należy czyścić wyłącznie czystą wodą bez dodatku środków myjących i również pamiętać
o jej dokładnym wysuszeniu. Uszczelka nie może mieć kontaktu z substancjami tłustymi ani olejami. Podczas czynności konserwujących należy sprawdzić czy drzwi zamykają się właściwie. Możemy zaproponować sposób z kartką papieru: należy umieścić kartkę papieru pomiędzy uszczelką
a futryną i zamknąć drzwi. Papier powinien stawiać wyczuwalny opór przy próbie wyciągania. Jeżeli udaje się go wyjąć bez problemu, a drzwi są prawidłowo wyregulowane, uszczelkę należy wymienić.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalnym serwisem urządzeń chłodniczych zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: info@lns.com.pl

Więcej o naszym serwisie przeczytasz tutaj: https://lns.com.pl/oferta/serwis-gwarancyjny-i-pogwarancyjny/