Dofinansowanie do pompy ciepła – z czego możesz skorzystać?

Programy dotujące pompy ciepła 

 

Na zakup i montaż pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie, korzystając z dostępnych opcji: rządowego programu Czyste Powietrze,  ulgi termomodernizacyjnej oraz z programu Kawka Plus realizowanego w gminie Wrocław.

 

Program Czyste Powietrze

Funkcjonujący program „Czyste Powietrze” umożliwia osobom prywatnym pozyskanie dotacji na zakup m.in. pomp ciepła, rekuperatorów czy termomodernizację domu.  Korzystając z omawianego programu możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja dla pomp ciepła jest to 45 tysięcy złotych za zestaw. Jeżeli koszty realizacji inwestycji termomodernizacji przekroczą nadmienioną kwotę 45 tysięcy mogą być finansowane niskooprocentowaną pożyczką. Minimalny koszt dofinansowania wynosi 7 tysięcy złotych.

W zależności od rodzaju pompy ciepła maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek może się różnić. Dla powietrznych pomp ciepła maksymalny koszt kwalifikowany to 30 tysięcy złotych natomiast dla pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody jest to 45 tysięcy złotych. W zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wysokość dofinansowania waha się w granicach 30–90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z tym na pompę ciepła odbierającą ciepło z gruntu lub wody można uzyskać od 13 500 do 40 500 złotych, a na powietrzną pompę ciepła od 9 000 do 27 000 złotych. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Kawka Plus

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem lokalu we Wrocławiu? Ogrzewasz budynek kotłem na paliwo stałe? Możesz to zmienić z nowym programem dotacyjnym w mieście Wrocław. Zmień piec na pompę ciepła i zyskaj nawet 15 000 zł zwrotu z inwestycji.
Więcej informacji o programie oraz innych ulgach po zmianie pieca przeczytasz tutaj: http://zmienpiec.pl/dofinansowania-zmien-piec-wroclaw

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 r. będąc właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, masz prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Dzięki temu masz możliwość odliczenia od dochodu wydatków poczynionych na termomodernizację budynku jednorodzinnego (w tym przypadku montażu pompy ciepła). Odliczenia możesz dokonać w pełnej kwocie wydatku nie przekraczającej 53 tysięcy złotych.

Premia termomodernizacyjna

Premia modernizacyjna jest to utworzona przez państwo pomoc dotycząca spłaty części zaciągniętego kredytu na rzecz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego a jej wysokość to 20% kwoty uzyskanego kredytu. Premia ta przeznaczona jest dla inwestorów bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Z premii termomodernizacyjnej korzystać możesz jedynie w przypadku zaciągnięcia kredytu na zrealizowanie inwestycji. Jeżeli jednak realizujesz inwestycje z własnych środków nie masz możliwości skorzystania z omawianej premii. Premia ta stanowi spłatę 20% zaciągniętego kredytu, który wykorzystasz na realizację termomodernizacji, jednakże nie może wynosić więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia lub też dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij w link: http://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Należy zaznaczyć, że produkowana przez naszą firmę – Resublimacyjna Pompa Ciepła ma certyfikat LEME, potwierdzający wysokie parametry ekologiczne, co ułatwia jego stosowanie w dotacyjnych programach ekologicznych i termomodernizacyjnych. Biorąc pod uwagę dotacje Czyste Powietrze na pompy ciepła z naszej oferty istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 9 tysięcy do 27 tysięcy złotych.