Eksploatacja komór chłodniczych i mroźniczych

Jesteśmy właścicielami nowo postawionej komory. Ale co dalej? Nie licząc okresowych przeglądów chłodniczych, to właśnie od osób obsługujących komorę zależy to, jak długo będzie można się cieszyć z jej prawidłowej pracy oraz z dobrego stanu urządzenia. Zalecamy wdrożenie następujących wskazówek już od pierwszego uruchomienia komory.

 

Pierwsze zatowarowanie komory

Komora chłodnicza LNS

Pierwsze zapełnienie przestrzeni komory powinno się wykonać po uprzednim jej wychłodzeniu do temperatury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji. W innym przypadku komora będzie bardzo długo obniżać temperaturę,  a przechowywany w niej towar nie utrzyma jakości.

Do komory nie należy wstawiać ciepłych produktów, jeżeli nie została w tym celu zaprojektowana. Płynów oraz towarów, zwłaszcza tych o ostrym i nieprzyjemnym wyziewie (takich jak marynaty, ocet, czy kiszonki), nie należy przechowywać w otwartych pojemnikach.

Aby zapobiegać przymarzaniu opakowań, należy dokładnie je wysuszyć przed umieszczeniem w mroźni. W komorach mroźniczych nie wolno przechowywać butelek i puszek z napojami. Ich zawartość może się rozszerzać podczas zamarzania, rozrywając pojemnik.

Należy unikać niepotrzebnego otwierania drzwi i pozostawienia ich otwartych przez dłuższy czas. Po zamknięciu drzwi komory nie należy próbować otwierać ich na siłę. Podciśnienie powstające wewnątrz urządzenia jest wyrównywane w ciągu 1-2 minut, co pozwala na swobodne otwarcie drzwi. Przy siłowym otwieraniu drzwi możemy uszkodzić uszczelkę.

 

 

 

Komora chłodnicza LNS

Prawidłowe przechowywanie produktów

Zatowarowanie komory należy przeprowadzić w sposób sprawny, bez przerywania łańcucha chłodniczego.

Konieczne jest zapewnienie prawidłowej cyrkulacji schłodzonego powietrza wewnątrz komory. Dlatego bardzo ważne jest nieblokowanie otworów  w chłodnicy. Jednym z nagminnych błędów jest ustawianie towarów powyżej naklejonej linii zatowarowania. Wtedy część towarów może nie zostać schłodzona do zadanej temperatury. Kurtyna paskowa zawieszona w drzwiach ma ograniczać dopływ gorącego wilgotnego powietrza z zewnątrz. Mimo, że paski przeszkadzają przy wkładaniu i wyjmowaniu towarów, nie powinno się ich zdejmować.

Wilgotne powietrze może zamarzać na chłodnicy, co może doprowadzić do pogorszenia parametrów pracy w wyniku zalodzenia lameli, a w gorszym przypadku – do uszkodzenia wentylatorów czy też zgniecenia rur w chłodnicy.

 

Wentylatory w komorze

Wilgoć wymrażająca się na ścianie komory tuż nad drzwiami
Wilgoć wymrażająca się na ścianach komory i chłodnicy

W nowych układach chłodniczych otwarcie drzwi powinno odłączyć pracę wentylatorów w celu ograniczenia zasysania ciepłego powietrza przez chłodnicę. Jeżeli jednak wentylatory w komorze nie wyłączają się, przy przeprowadzaniu dużego zatowarowania komory, warto jest na ten czas wyłączyć urządzenie. W okresie letnim o podwyższonej temperaturze i wilgotności, chwilę po przeprowadzeniu załadunku towarów, nie zaszkodzi ręczne wymuszenie procesu odszraniania. Wtedy chłodnica nie powinna zostać zatkana szronem.

Wszystkie nastawy sterownika oraz ustawienia agregatów, konieczne do normlanego funkcjonowania urządzenia, powinny być wprowadzone przez producenta bądź dostawcę komór. Użytkownik nie powinien samodzielnie zmieniać nastaw sterownika lub regulować urządzeń sterujących. W tym celu należy skontaktować się z firmą przeprowadzającą montaż.

 

 

 

Zdjęte kurtyny paskowe
Złożone kurtyny paskowe

Serwis urządzeń chłodniczych

Komora i wchodzące w jej skład elementy powinny być kontrolowane przez wykwalifikowany serwis co najmniej raz w roku. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy układ czynnika chłodniczego jest szczelny, czy nie pojawiły się poważne uszkodzenia spowodowane przez korozję, czy wyposażenie zabezpieczające jest sprawne technicznie, należy także skontrolować parametry instalacji chłodniczej, stan skraplacza i nastawy sterownika.

 

 

Skraplacz należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia utrudniają wymianę ciepła, powodując m.in. wzrost zużycia energii elektrycznej i mogą spowodować uszkodzenie sprężarki agregatu.

Do usunięcia zabrudzeń znajdujących się między lamelami można użyć odkurzacza lub sprężonego powietrza. Przy mocnym zabrudzeniu (zapchaniu lamel) skraplacza wskazane jest użycie specjalnych środków chemicznych do tego przeznaczonych. Zaleca się aby czyszczenie skraplacza przeprowadzał serwis.

 

Czyszczenie komory przechowalniczej

Personel obsługujący komory powinien regularnie przeprowadzać czyszczenie drzwi i kurtyn paskowych, ścianek komór, listew narożnych i cokołów. Należy także sprawdzić stan uszczelek w drzwiach. Wszelkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać po odłączeniu urządzenia od napięcia. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody, a jedynie wilgotnej ściereczki. Po wyczyszczeniu komory ważne jest jej wytarcie do sucha – inaczej wilgoć wymrozi się na chłodnicy lub w przypadku mroźni – także na podłodze lub ścianach komory. Do mycia i czyszczenia urządzenia zabrania się stosowania środków zawierających  chlor i sód różnych odmian. Takie środki czyszczące mogą zniszczyć warstwę ochronną i elementy składowe urządzenia. Ewentualne pozostałości klejów czy silikonu na elementach metalowych urządzenia należy usuwać wyłącznie benzyną ekstrakcyjną (nie dotyczy to elementów z plastiku i tworzyw sztucznych). Nie wolno używać innych rozpuszczalników organicznych.

Zabrania się czyszczenia chłodnic powietrza, a w szczególności „dłubania” w lodzie, który może na nich zalegać. Raz na miesiąc zaleca się przerwę w eksploatacji urządzenia w celu oczyszczenia wnętrza komory i naturalnego odszronienia parownika.

Uszczelkę drzwi należy czyścić wyłącznie czystą wodą bez dodatku środków myjących i pamiętać o jej dokładnym wysuszeniu. Uszczelka nie może mieć kontaktu z substancjami tłustymi ani olejami. Podczas czynności konserwujących należy sprawdzić czy drzwi zamykają się właściwie. Możemy zaproponować sposób z kartką papieru: należy umieścić kartkę papieru pomiędzy uszczelka a futryną i zamknąć drzwi. Papier powinien stawiać wyczuwalny opór przy próbie wyciągania. Jeżeli udaje się go wyjąć bez problemu, a drzwi są prawidłowo wyregulowane, uszczelkę należy wymienić.

Zapobieganie awariom komór chłodniczych

Serwisy chłodnicze często wzywane są do awarii, których można by uniknąć, gdyby eksploatacja komór przebiegała w prawidłowy sposób. Dlatego warto jest wdrożyć w życie przedstawione wskazówki. Zdajemy sobie sprawę, że pracując w gastronomii trudno o chwilę wytchnienia, jednak samo wyrobienie nawyku zamykania drzwi do komory może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości przechowywanych towarów. W skali dnia wszystkie te czynności nie zajmą wiele czasu, a mimo to mogą przynieść wiele korzyści, które w przyszłości można też odczuć w swoim portfelu.