Eksploatacja komory chłodniczej – co warto wiedzieć

Jesteśmy właścicielami nowo postawionej komory. Ale co dalej?

 

Nie licząc okresowych przeglądów chłodniczych, to właśnie od osób obsługujących komorę zależy to, jak długo będzie można się cieszyć z jej prawidłowej pracy jak również z dobrego stanu urządzenia.

Poniżej przesyłamy kilka wskazówek do zastosowania już od pierwszego uruchomienia komory.

 

Pierwsze zapełnienie komory

 

Pierwsze zapełnienie przestrzeni komory powinno się wykonać po uprzednim jej wychłodzeniu do temperatury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji. W innym przypadku komora będzie bardzo długo zbijać temperaturę, natomiast przechowywany w niej towar nie utrzyma jakości.

 

Jak przechowywać produkty

 

Do komory nie należy wstawiać ciepłych produktów, jeżeli nie została w tym celu zaprojektowana. Płynów oraz towarów, zwłaszcza tych o ostrym i nieprzyjemnym wyziewie (takich jak marynaty, ocet czy kiszonki), nie należy przechowywać w otwartych pojemnikach.

Aby zapobiegać przymarzaniu opakowań, należy dokładnie je wysuszyć przed umieszczeniem w mroźni. W komorach mroźniczych nie wolno przechowywać butelek i puszek z napojami. Ich zawartość może się rozszerzać podczas zamarzania, rozrywając pojemnik.

 

Odpowiednia eksploatacja komory

 

Należy unikać niepotrzebnego otwierania drzwi i pozostawienia ich otwartych przez dłuższy czas.

Po zamknięciu drzwi komory nie należy próbować otwierać ich na siłę. Podciśnienie powstające wewnątrz urządzenia jest wyrównywane w przeciągu 1-2 minut, co pozwala na swobodne otwarcie drzwi. Przy siłowym otwieraniu drzwi możemy uszkodzić uszczelkę

Konieczne jest zapewnienie prawidłowej cyrkulacji schłodzonego powietrza wewnątrz komory. Dlatego bardzo ważne jest nieblokowanie otworów w chodnicy. Jednym z nagminnych błędów jest ustawianie towarów powyżej naklejonej linii zatowarowania. Wtedy część towarów może nie zostać schłodzona do zadanej temperatury.

 

Zamontowanie kurtyn paskowych

 

Kurtyna paskowa zawieszona w drzwiach ma ograniczać dopływ gorącego wilgotnego powietrza z zewnątrz. Mimo że paski przeszkadzają przy wkładaniu i wyjmowaniu towarów, nie powinno się ich zdejmować. Wilgotne powietrze może zamarzać na chłodnicy, co może doprowadzić do pogorszenia parametrów pracy poprzez zalodzenie lameli, a w gorszym przypadku – do uszkodzenia wentylatorów czy też zgniecenia rur w chłodnicy.

 

Bezpieczne użytkowanie komory chłodniczej

 

W nowych układach chłodniczych otworzenie drzwi powinno odłączyć pracę wentylatorów w celu ograniczenia zasysania ciepłego powietrza przez chłodnicę. Jeżeli jednak wentylatory w Waszej komorze nie przestają pracować, przy przeprowadzaniu dużego zatowarowania komory, warto jest na ten czas wyłączyć urządzenie. W okresie letnim, gdy temperatura i wilgotność mają podwyższoną wartość, chwilę po przeprowadzeniu załadunku towarów, nie zaszkodzi wymuszenie procesu odszraniania. Wtedy chłodnica nie powinna zabić się szronem.

 

Sterowanie

 

Wszystkie nastawy sterownika oraz ustawienia agregatów, konieczne do normalnego funkcjonowania urządzenia, powinny być wprowadzone przez producenta bądź dostawcę komór. Użytkownik nie powinien samodzielnie zmieniać nastaw sterownika lub regulować urządzeń sterujących. W tym celu należy wykonać telefon do firmy przeprowadzającej montaż.

W kolejnych wpisach opiszemy sugestie dotyczące konserwacji komór oraz wskazówki odnośnie wstępnej diagnozy awarii do sprawdzenia przez obsługę.

Więcej o produkowanych przez naszą firmę komorach przeczytasz tutaj: https://lns.com.pl/blog/baza-wiedzy/komory-chlodnicze-i-mroznicze-w-malych-obiektach-cukierniczo-gastronomicznych  i tutaj: https://lns.com.pl/produkty/komory-chlodnicze/