Energooszczędne rozwiązania w komorach chłodniczych

Energooszczędne rozwiązania w chłodnictwie

Do działania instalacji chłodniczej wykorzystywanych jest szereg urządzeń. Najważniejsze z nich to:

– Sprężarka, będąca sercem układu

– Chłodnica, czyli wymiennik ciepła odbierający ciepło, zwany także parownikiem

– Skraplacz, czyli wymiennik ciepła oddający ciepło do otoczenia zewnętrznego

– Zawór dławiący, którego zadaniem jest obniżyć ciśnienie w układzie

Oprócz nich w instalacji zamontowane są także filtry, zbiornik cieczy, wziernik i wiele innych komponentów. Powietrzne, lamelowe wymienniki ciepła dostarczane są zazwyczaj z wentylatorami, których zadaniem jest wymusić przepływ powietrza przez orurowanie oraz lamele. Dzięki temu ciepło jest przekazywane z otoczenia do instalacji lub odwrotnie.

 

Obniżenie kosztów użytkowania instalacji chłodniczej

 

Rysunek 1 Chłodnica wewnątrz komory chłodniczej Cool Craft

Parowniki zamontowane w komorach chłodniczych odbierają ciepło z pomieszczenia i przekazują je do zimnego czynnika chłodniczego cyrkulującego w instalacji. Wilgoć zawarta w powietrzu wykrapla się na powierzchni wymiennika, co w połączeniu z niską temperaturą, tworzy na nim szadź lub nawet lód. Zmniejszona powierzchnia wymiennika skutkuje spadkiem jego wydajności, co z kolei powoduje, że komora nie może osiągnąć ustalonej temperatury. Aby tego uniknąć, każda chłodnica powinna być odszraniana co kilka godzin. Standardowo proces ten odbywa się za pomocą grzałek elektrycznych. Prąd przepływający przez materiał oporowy z którego wykonana jest grzałka wydziela ciepło. Jest to proces skuteczny choć czasochłonny, a także, w dzisiejszych czasach, coraz bardziej kosztowny.

Rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że użytkownicy komór chłodniczych i mroźniczych coraz częściej spoglądają w kierunku rozwiązań energooszczędnych. Firma LNS oferuje w swojej ofercie kilka sposobów na zmniejszenie kosztów użytkowania instalacji chłodniczych. Wśród nich można wymienić:

– Odszranianie gorącymi gazami

– Instalacja odzysku ciepła

– Silniki wentylatorów ECM

Odszranianie gorącymi gazami

 

Rysunek 2 Porównanie procesów odszraniania

 

Odszranianie gorącymi gazami jest alternatywą dla zastosowania grzałek elektrycznych. Ciepło odpadowe, która trafia z instalacji do otoczenia zewnętrznego można ponownie wykorzystać w celu ogrzania parownika i rozpuszczenia szronu/lodu na jego powierzchni. Przedstawione rozwiązanie  jest kilkanaście razy szybsze od standardowego, a także działa dokładnie tam, gdzie wilgoć się wymraża, a nie obok jak w przypadku grzałek elektrycznych. Komora wraca do zadanej temperatury nawet trzy razy szybciej niż w przypadku tradycyjnego odszraniania co daje realne oszczędności na energii podczas użytkowania komory.

 

 

Odzysk Ciepła

 

Rysunek 3. Instalacja odzysku ciepła

Ubocznym produktem wytwarzanym przez urządzenia chłodnicze jest ciepło. Trafia ono do atmosfery jako odpad przez co powoduje szkodę dla środowiska. Jest to marnotrawienie energii, którą możemy ponownie wykorzystać do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na oszczędności energii elektrycznej i dobrą efektywność, instalacje odzysku ciepła stają się coraz bardziej powszechne. Ciepło możemy odzyskiwać z komór chłodniczych, mroźniczych oraz zespołu mebli chłodniczych. Przedstawione rozwiązanie pozwala na podgrzanie wody nawet do 50°C. W przypadku jeśli temperatura jest niewystarczająca istnieje możliwość wykorzystania modułów elektrycznych do jej podwyższenia.

 

Silniki wentylatorów ECM  

  

Aby schłodzić towar, należy obniżyć też temperaturę nagrzewających się silników wentylatorów. Energooszczędne silniki wentylatorów ECM, zamknięte w obudowie z tworzywa termoplastycznego pobierają do 70% mniej energii oraz wydzielają mniej ciepłą do obiegu chłodniczego co pozwala na jeszcze większą oszczędność. Standardowo używane aluminiowe śmigła wentylatorów chodnicy mogą generować systematyczne awarie silników chłodnic, które przekładają się na realne straty na produkcie i serwisie. Problem ten można wyeliminować stosując śmigłą z tworzywa. Rozwiązanie to na etapie inwestycyjnym jest tylko o kilka złotych droższe. Silniki ECM dostępne do kupienia w sklepie internetowym www.frigomax.pl

Rysunek 4 Silnik wentylatora ECM

 

 

Przedstawione w artykule rozwiązania z pewnością pomogą Państwu zaoszczędzić energię elektryczną potrzebną do prawidłowego funkcjonowania instalacji chłodniczych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami, którzy pomogą Państwu dobrać rozwiązanie najbardziej zoptymalizowane do Państwa potrzeb.