Jak działają agregaty chłodnicze?

W jednym z naszych ostatnich artykułów opisywaliśmy z jakich elementów składa się
komora chłodnicza. Dzisiaj skupimy się na najważniejszym z nich, czyli na agregacie
chłodniczym, zwanym także agregatem skraplającym. Zacznijmy od tego czym jest, za co
odpowiada oraz z jakich podzespołów się składa.

Agregat chłodniczy – co to jest?

Agregat skraplający to zespół dwóch najważniejszych elementów każdego układu
chłodniczego. Tworzy go sprężarka, będąca sercem instalacji oraz wymiennik ciepła zwany
skraplaczem. Wewnątrz instalacji, w zamkniętym obiegu, przepływa czynnik chłodniczy,
którego zadaniem jest transportowanie ciepła. Prawidłowo wykonany bilans cieplny pozwala
ocenić ile należy odebrać ciepła z pomieszczenia, aby obniżyć jego temperaturę. Na tej
podstawie dobierana jest sprężarka o wydajności chłodniczej równej lub większej niż
obliczona. Czynnik trafiający do sprężarki musi być osuszony i przegrzany. W przeciwnym
wypadku może dojść do jej uszkodzenia. Po podniesieniu ciśnienia i temperatury czynnika w
sprężarce trafia on do skraplacza. Wspomniany wymiennik ciepła ma za zadanie przekazać
ciepło do otoczenia zewnętrznego. Czynnik chłodniczy zmienia swój stan skupienia z
gorącego gazu w przechłodzoną ciecz pod wysokim ciśnieniem.

Agregaty chłodnicze – jak działają?

Sam skraplacz posiada także wentylator. Jest on montowany, aby skierować zewnętrzne
powietrze na rury miedziane wewnątrz wymiennika. Powietrze wokół agregatu ma niższą
temperaturę niż podgrzany przez sprężarkę czynnik dlatego ciepło jest przekazywane na
zewnątrz. Czynnik w ciekłej formie trafia do zbiornika cieczy, gdzie następnie przekazywany
jest do filtra odwadniacza oraz wziernika, który pozwala ocenić czy czynnik chłodniczy nie
jest zawilgocony. Następnie czynnik trafia już poza agregat chłodniczy do termostatycznego
zaworu rozprężnego, gdzie obniżana jest jego temperatura oraz ciśnienie.

 

Agregat do chłodni – jaką funkcję pełni?

Prawidłowo zaprojektowany agregat skraplający jest niezbędnym elementem każdej
instalacji chłodniczej. Jeśli potrzebujesz go do swojej instalacji skontaktuj się z nami, a nasi
inżynierowie pomogą dobrać odpowiednie urządzenie dla Ciebie.