Odzysk ciepła dla supermarketów, restauracji, hoteli, stacji paliw

Odzysk ciepła – co to jest  i jak działa?

 

 

Ubocznym produktem wytwarzanym przez urządzenia chłodnicze jest ciepło. Każdy na pewno kiedyś poczuł ciepło wydzielane na zewnątrz nawet ze zwykłej domowej lodówki. Ciepło to trafia do atmosfery jako odpad, co jest dużym marnotrawstwem energii i szkodą dla środowiska.

Niejednokrotnie przy równoczesnym chłodzeniu, potrzebujemy coś podgrzać –  tak jak na przykład ciepłą wodę użytkową. Z pomocą przychodzi nam wtedy  odzysk ciepła. Dzięki odzyskowi ciepła chłodzenie i ogrzewanie następuje z wykorzystaniem jednakowego nakładu energii a ciepło, które wcześniej traktowane było jako odpad znajduje swoje zastosowanie.

Czynnik chłodniczy krążący w obiegu zamkniętym agregatu pobierając ciepło z obiektu chłodzonego kierowany jest do wymiennika ciepła umiejscowionego na dnie zbiornika, w którym przekazuje to ciepło do wody. Układ ten może wstępnie lub całkowicie podgrzać ciepłą wodę użytkową oraz jednocześnie obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną podłączonych do odzysku ciepła agregatów mroźniczych oraz chłodniczych.  Z uwagi oszczędność energii elektrycznej i dobrą efektywność, instalacje odzysku ciepła stają się coraz bardziej powszechne.

 

Z jakich urządzeń możemy odzyskać ciepło i jak je wykorzystać ?

 

Odzyskiwać ciepło możemy z urządzeń chłodniczych takich jak: komory chłodnicze, mroźnicze oraz zespoły mebli chłodniczych, a nawet z urządzeń klimatyzacyjnych. Dzięki odzyskowi ciepła nowej generacji marki COOL CRAFT, dedykowanemu dla instalacji chłodniczych, odebrane ciepło spożytkować można na podgrzanie wody nawet do ponad 60 °C. Stosując układ chłodniczy z odzyskiem ciepła można całkowicie zrezygnować z oddzielnego systemu grzewczego. Jeśli uzyskana temperatura nie jest wystarczająca lub zużycie ciepłej wody jest większe, można dodatkowo zastosować elektryczne moduły dogrzewające.

 

Gdzie można zamontować odzysk ciepła ?

 

Uzyskaną ciepłą wodę można wykorzystać w procesach technologicznych lub sanitarnych w wielu gałęziach przemysłu na przykład:

  • w restauracjach,
  • w hotelach,
  • na stacjach paliw,
  • w marketach,
  • w mleczarniach,
  • w browarach,
  • w zakładach garmażeryjnych,
  • oraz wielu innych.

Do tej pory ponad 100 odzysków ciepła naszej marki znalazło swoje zastosowanie i są z powodzeniem wykorzystywane w sieci restauracji  MAX Premium Burgers czy KFC. Jedną z naszych ostatnich realizacji jest najnowszej generacji odzysk ciepła, który został zastosowany w restauracji Max Premium Burgers w  Babicach.

 

 

Jakich oszczędności możemy się spodziewać po założeniu instalacji odzysku ciepła?

 

W tabelach 1 i 2 przedstawiono porównanie parametrów pracy agregatu chłodniczego dla komory do 18 m3 bez odzysku. Podane powyżej dane wskazują na to, że zastosowanie układu z odzyskiem ciepła sprawia, iż ilość odzyskanego ciepła jest o około 18 % większa niż ilość ciepła oddanego do otoczenia. Dodatkowo wzrasta moc chłodnicza o około 40 %, przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na energię elektryczną o około 12 %. Odzysk ciepła pod względem energetycznym jest zawsze korzystny, jednak efekt ekonomiczny uzależniony jest między innymi od: rodzaju instalacji ziębniczej, czasu działania instalacji, wymaganych parametrów.

 

Okres zwrotu inwestycji

 

Zgodnie z obliczeniami i wynikami badań, zwrot inwestycji nastąpił w ciągu 4 miesięcy w obiektach gdzie zastosowany był odzysk ciepła z dwóch komór (komory chłodniczej i mroźniczej) wraz z elektrycznym modułem grzewczym. W zależności od zapotrzebowania klientów, firma LNS Sp. z o.o. oferuje zbiorniki odzysku ciepła od 220 do 1000 litrów z możliwością odzysku ciepła z jednej, dwóch lub trzech instalacji chłodniczych.

Zmniejszenie produkcji CO2 pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, a ograniczenie zużycia energii elektrycznej na koszty funkcjonowania naszego biznesu. Zainstalowanie odzysku ciepła jest prostą drogą do oszczędności i dbania o środowisko.

Napisz na info@lns.com.pl  by otrzymać darmowy dobór i wycenę odzysku ciepła, komór chłodniczych i mroźniczych lub agregatów skraplających.