Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła dostępne na rynku – rodzaje

 

Pompa ciepła

Sprężarkowe pompy ciepła stosowane w technice grzewczej działają analogicznie do powszechnie znanych urządzeń chłodniczych, takich jak lodówki czy klimatyzatory. Różnica polega na ukierunkowaniu efektu pracy instalacji. Podczas, gdy w przypadku instalacji chłodniczej efektem pracy urządzenia jest obniżenie temperatury, tak w przypadku pompy ciepła praca instalacji skierowana jest na podniesienie temperatury. Instalacje grzewcze również przygotowują ciepłą wodę użytkową- efektem jest uzyskanie wody o wysokiej temperaturze.

Podstawowy podział pomp ciepła

Źródłem energii dla pompy ciepła może być:

– grunt,

– woda gruntowa lub powierzchniowa,

– powietrze.

Produkowane przez nas Resublimacyjne Pompy Ciepła zaliczają się natomiast do grupy pomp ciepła typu powietrze – woda (wg PN EN 14511). Wynika to z faktu, że urządzenie pobiera ciepło z przemian fazowych pary wodnej zawartej w powietrzu i konwertuje je na energię cieplną skumulowaną w wodzie.

Grunt

W tym przypadku ciepło pobierane jest z ziemi – a im większa głębokość sond tym mniejsza różnica temperatur gruntu. W tym przypadku do montażu zalicza się również wykonanie odwiertów na głębokość przynajmniej 20 metrów przy sondach pionowych lub też wykopy na wymienniki poziome. Cena przez to jest znacznie wyższa, a przy poziomych wymiennikach potrzebujemy znacznej wielkości działkę.

Woda

Bezpośrednim źródłem jest energia wynikająca z dużej pojemności cieplnej wody gruntowej lub powierzchniowej. W tym przypadku jej temperatura zmienia się w ciągu roku. Najczęściej wykorzystywana jest woda znajdująca się w dolnej części głębokich zbiorników wodnych i posiadająca zimą temperaturę oscylującą wokół 4°C. Musimy jednak liczyć się z pozwoleniami na przykład gdy korzystamy z rzek jak również z tym, że może spaść poziom użytkowanych wód i nie będzie już możliwe korzystanie z urządzenia.

Powietrze

Źródło energii, które występuje we wszystkich lokalizacjach i nie wymaga specjalistycznych badań oraz dużych nakładów inwestycyjnych na pozyskanie. Temperatura powietrza jest zmienna w ciągu roku, a nawet w ciągu doby, co zmienia moc grzewczą takiej pompy ciepła. Natomiast jej praca nie zmienia, nie niszczy ani nie redukuje źródła ciepła – powietrza.

Pompy ciepła polskiej produkcji

Nasze pompy ciepła są przykładem urządzeń z powietrzem jako dolnym źródłem ciepła. Resublimacyjna pompa ciepła bez zbędnych odwiertów czy wykopów osiąga wydajności porównywalne z gruntowymi pompami ciepła, co stanowi idealny zamiennik dla tego rodzaju pomp. Natomiast każdy sam powinien przeanalizować plusy i minusy każdego z tych rozwiązań w swojej przydomowej okolicy. Jeśli jednak potrzebujecie pomocy możecie do nas napisać – info@lns.com.pl pomożemy w doborze najlepszego rozwiązania do budynku.