Zasada działania komór chłodniczych

Komory chłodnicze i mroźnicze

Komora chłodnicza to pomieszczenie w którym panująca temperatura jest niższa od temperatury otoczenia. O chłodniach mówimy wtedy, kiedy temperatura jest wyższa od 0°C. Jeśli jest niższa to takie pomieszczenie nazywa się mroźnią. Aby komora mogła spełniać swoje zadanie potrzebna jest instalacja chłodnicza. W poniższym artykule przybliżymy Państwu jej schemat działania.

Pomieszczenie chłodnicze

Komory chłodnicze powinny być zbudowane z płyt warstwowych o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz odpowiedniej grubości. Im lepsze parametry płyt, tym lepiej zaizolowana będzie komora od otoczenia zewnętrznego. Komory mogą mieć różne wymiary oraz mogą stać w różnych miejscach. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany osobno poprzez wykonanie bilansu cieplnego.

W chłodniach nie ma obowiązku wykonywania podłogi izolowanej. Zakres temperatur w których pracuje komora znajduje się w dodatnim przedziale temperatur. Z tego powodu nie ma obaw o przemarznięcie posadzki i jej pękanie. W większości przypadków wystarczająca jest podłoga znajdująca się w pomieszczeniu zaadaptowanym pod komorę.

W chłodniach należy stosować jedynie drzwi chłodnicze o odpowiedniej izolacji. Im częściej będą one otwierane tym więcej ciepła dostanie się do środka komory co podniesie temperaturę, która w niej panuje. Dobrym rozwiązaniem, które pozwala zredukować napływ ciepła do wnętrza pomieszczenia jest zamontowanie na wejściu kurtyny paskowej.

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza składa się z wielu komponentów spośród, których możemy wymienić cztery najważniejsze. Należą do nich:

  • Sprężarka
  • Skraplacz
  • Parownik
  • Zawór dławiący

Zespół składający się ze sprężarki oraz skraplacza nazywamy potocznie agregatem skraplającym. Wszystkie elementy są połączone ze sobą rurami miedzianymi, wewnątrz których przepływa czynnik chłodniczy. Jego zadaniem jest przetransportowanie ciepła odebranego z wnętrza komory, a następnie poprzez zwiększenie jego temperatury, oddanie go do otoczenia.

Sprężarka jest nazywana także sercem układu. Dobiera się ją na podstawie wykonanego bilansu cieplnego. Jej zadaniem jest zwiększanie ciśnienia i temperatury przepływającego czynnika. W zależności od wydajności chłodniczej sprężarki dobiera się zasilanie jedno lub trójfazowe.

Parownik jest wymiennikiem ciepła, w którym znajduje się zimny czynnik chłodniczy. Ma on temperaturę niższą niż ta, która panuje wewnątrz komory. Zgodnie z zasadami termodynamiki ciepło zawsze porusza się z obszaru o wyższej temperaturze do obszaru, gdzie jest ona niższa.

Skraplacz także jest wymiennikiem ciepła, ale w tym przypadku trafia do niego czynnik w postaci gazowej. Jego temperatura została podniesiona w sprężarce, aby była wyższa od temperatury otoczenia zewnętrznego. Czynniki po przejściu przez skraplacza z powrotem zmienia swój stan skupienia na ciekły.

Zawór dławiący jest elementem, który odpowiada za obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego poprzez przemianę izentalpową.

Parametry pracy instalacji chłodniczej ustawia się za pomocą sterownika, który najczęściej znajduje się w skrzyni sterującej.

Jeśli potrzebują Państwo komory chłodniczej to zapraszamy do kontaktu pod adres e-mail ino@lns.com.pl.