Kompleksowa realizacja dla KFC MOP Wisznia Mała

Projekt i dostawa komór chłodniczych wraz z odzyskiem ciepła dla KFC

Do restauracji sieci KFC znajdującej się na stacji MOP Wisznia Mała Wschód przy drodze S5 dostarczyliśmy dwie komory chłodniczemroźnię oraz odzysk ciepła z trzech instalacji chłodniczych. Jedną z komór chłodniczych  wykonaliśmy jako komorę przejściową do komory mroźniczej. Komory są oddzielone od siebie wspólną ścianą.  Podłoga w mroźni została zlicowana z posadzką w chłodni, co ułatwia załadunek komory. Podłoga ta została dodatkowo wyposażona w system zapobiegający przemarzaniu gruntu.

Agregaty chłodnicze Cool Craft

Agregaty chłodnicze przystosowaliśmy do odszraniania gorącymi gazami, które rozmrażają chłodnicę znacznie szybciej niż tradycyjne grzałki elektryczne. W chłodnicy zastosowano energooszczędne wentylatory ECM ze śmigłami wykonanymi z tworzywa.

Po indywidualną wycenę prosimy przesyłać zapytania na: info@lns.com.pl

Kompleksowa realizacja dla KFC MOP Wisznia Mała