Odszranianie gorącymi gazami jako sposób na realne oszczędności

od4
Zaszroniony parownik

System odszraniania gorącymi gazami

Podczas procesu ochładzania, wilgoć zawarta w powietrzu wykrapla się na powierzchniach, których temperatura jest niższa niż temperatura punktu rosy. Jeżeli temperatura wymiennika ciepła (parowacza) jest ujemna wówczas wykroplona wilgoć zamarza na lamelach wymiennika i tym samym pogarsza proces wymiany ciepła i zakłóca swobodny przepływ powietrza przez blok lamelowy. Standardowo częstotliwość odszraniania ustawia się dla najbardziej wilgotnego okresu w roku. Czasami ustawia się nawet do ośmiu cykli na dobę bez korekty nastaw w ciągu roku.

od1
Czujnik odszraniania

Odszranianie elektryczne a odszranianie gorącymi gazami

Aby zapobiec negatywnym skutkom należy odszranianiać parowacz. Wyróżnić można kilka rodzajów odszraniania. Najbardziej popularnym w przypadku chłodnic komercyjnych jest energochłonne odszranianie grzałkami elektrycznymi. W oszczędnych instalacjach wykorzystuje się bardziej efektywne i kilkunastokrotnie szybsze odszranianie gorącymi parami czynnika chłodniczego.

System z grzałkami elektrycznymi należy do najpopularniejszych. Grzałki elektryczne są fabrycznie montowane w chłodnicach. Standardowo ten proces odszraniania przebiega regularnie i polega na wygrzaniu bloku lamelowego do określonej temperatury. Oznacza to, że grzałki elektryczne ustawiane są na działanie co kilka godzin i działają nawet przez 30 min. Czas działania uzależniony jest od zalodzenia, mocy grzałki i powierzchni parownika, natomiast nie trwa krócej niż kilka minut (nawet w przypadku niezalodzonego parowacza). Moc grzałek zależy od wydajności oraz rozmiarów chłodnicy. Najmniejsza moc grzałek to ok. 2kW jednak w przypadku chłodnic o większej wydajności moc grzałek może osiągnąć nawet 8kW. Dla porównania zwykły kuchenny czajnik posiada grzałkę o mocy ok. 2,2kW. Na podstawie tych informacji można śmiało wnioskować, iż jest to proces bardzo energochłonny, lecz niestety konieczny, jeżeli chcemy zachować określoną wydajność wymiennika.

Zastąpić go można poprzez zastosowanie systemu odszraniania gorącymi gazami. Jest to system znacznie bardziej efektywny. Metoda ta wykorzystuje energię zawartą w sprężonych parach czynnika, doprowadzonych przy pomocy specjalnego rurociągu gorących gazów, bezpośrednio z przewodu tłocznego sprężarki do parownika. Dzięki temu na czas odszraniania nasz parowacz przekształcony zostaje w skraplacz (grzeje). Odszranianie gorącymi gazami działa dokładnie tam, gdzie wymraża się wilgoć

od3
Odszranianie gorącymi gazami

Realne oszczędności

Proces odszraniania gorącymi gazami jest znacznie krótszy ( do 10 min), a także dużo mniej energochłonny. Co więcej podczas korzystania z tej metody komora wraca nawet trzy razy szybciej do zadanej temperatury po cyklu odszraniania aniżeli podczas wykorzystania metody z grzałkami elektrycznymi. Szacuje się, że koszt odszraniania za pomocą gorących par jest 2-3 krotnie mniejszy niż odszranianie grzałkami elektrycznymi. Istnieją jednak ograniczenia w montażu układu z gąrącymi gazami jak na przykład odległość od chłodnicy do sprężarki z uwagi na straty ciepła, a także oporu przepływu.

czujnik
Czujnik odszraniania

Czujnik odszraniania

Dodatkowo w naszych układach stosujemy najnowocześniejsze rozwiązanie – czujnik grubości lodu na lamelach, dzięki czemu odszranianie odbywa się tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne, skracając ilość cykli odtajania do minimum a tym samym zwiększając oszczędności do maksimum.

 

Jeśli poszukujesz energooszczędnych rozwiązań, skontaktuj się z nami. Napisz na info@lns.com.pl a my chętnie pomożemy!