Realizacja chillera do schładzania nastawów perfumeryjnych

Chiller dla branży kosmetycznej

Wyprodukowaliśmy chiller przeznaczony do schładzania nastawów perfumeryjnych o temperaturze pracy równej -5 i mocy chłodniczej 4,5kW. Ze względu na wejście w zakres temperatur ujemnych czynnikiem chłodniczym w chillerze jest 50% roztwór glikolu propylenowego. Ponadto z uwagi na ujemne temperatury wykorzystujemy specjalnie przystosowaną do takiej pracy pompę przetłaczającą czynnik chłodniczy.

Chillerem będziemy wychładzać nastawy perfumeryjne do niskiej temperatury, aby wytrąciły się z niej zawiesiny i zanieczyszczenia. Pozwoli to zabezpieczyć perfumy przed wytącaniem się brzydkich osadów w buteleczkach.