Realizacja zewnętrznej chłodni na mięso dla gospodarstwa rolnego

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy komorę chłodniczą zewnętrzną na mięso dla gospodarstwa rolnego z województwa małopolskiego.

Chłodnia o wymiarach 2,2 x 3,0x 2,46 m, o wydajności chłodniczej 2,1 kW.

Towar będzie przechowywany w temperaturze  2-6°C.

Dodatkowo zamontowaliśmy system odszraniania gorącymi gazami, który pozwoli Inwestorowi na oszczędności.

Wykonaliśmy również estetyczną obudowę agregatu chłodniczego.

Komora chłodnicza działa na naturalnym czynniku chłodniczym – propanie R290.

komora chłodnicza
chłodnia zewnętrzna
chłodnia zewnętrzna