Chiller amoniakalny

Typoszereg chillerów amoniakalnych został zaprojektowany przez J & E Hall International do chłodzenia wody lub glikoli od +5°C do -20°C.

 

Chiller amoniakalny może być dostarczone ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, wodą lub ze skraplaczem wyparnym.
W zakładce     przeczytaj szczegóły dotyczące chillera amonikalnego Aquachill – chiller ze skraplaczem powietrznym.
Urządzenia ze skraplaczem chłodzonym powietrzem są dostępne w zakresie wydajności od 150kW do 1000kW.
Urządzenia ze skraplaczem chłodzonym wodą dostępne są w zakresie wydajności od 300kW do 3 000kW.
Chiller amoniakalny J & E Hall znajduje zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:
Mleczarnie
Browarnictwo
Napoje
Farmacja
►Przeczytaj nasz artykuł Instalacja chłodnicza wykorzystująca chiller amoniakalny i układ glikolowy
» Produkty powiązane

 

Aquachill należy do typoszeregu standardowych chillerów, charakteryzujących się wysoką sprawnością (COP) w ekstremalnych warunkach.

Niezawodność, jakość oraz wydajność są kluczem do sukcesu Aquachill, dzięki tym zaletom spełnia on najbardziej rygorystyczne wymogi, stawiane urządzeniom chłodniczym, stosowanym w chłodniach składowych, lodowiskach oraz instalacjach procesowych.

Chillery produkowane są na bazie otwartych sprężarek jednośrubowych HallScrew ze zintegrowanym odolejaczem. Urządzenia te zaprojektowane są do pracy z NH3, dzięki czemu ograniczamy koszty energii, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności chłodniczej.

Aquachill jest dostępny w trzech różnych zakresach wydajności, każdy z nich dla niskich i bardzo niskich poziomów głośności. Zastosowanie odzysku ciepła z instalacji chłodniczej (przegrzew, olej) zwiększa energooszczędność agregatu.

  • Wydajności od 219 kW do 1035 kW
  • Sprawdzona technologia NH3
  • Niewielkie napełnienie czynnikiem
  • Wysoka niezawodność
  • Wysoka efektywność
  • Cicha praca

Środowisko
Aquachill spełnia obecne wymagania stawiane urządzeniom chłodniczym, przez co ma on ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Typoszereg urządzeń wykorzystuje amoniak (NH3) jako czynnik chłodniczy, który jako naturalny gaz posiada zerowy współczynnik GWP.
Zastosowanie sprężarek HallScrew wraz z bezpośrednim odparowaniem czynnika umożliwia zmniejszenie napełnienia czynnikiem do 0,1 kg/kW, porównując do napełnienia 0,3 kg/kW występującego w systemach zalanych.

Cały obieg chłodniczy jest produkowany pod restrykcyjnym nadzorem w naszej fabryce, dlatego możliwość wystąpienia jakichkolwiek nieszczelności jest bliska zeru. Niski poziom głośności jest osiągany poprzez zastosowanie wentylatorów EC oraz dźwiękoszczelnej obudowy sprężarki*.
*opcjonalnie

Wysoka niezawodność
Od ponad 30 lat J&E Hall produkuje urządzenia pod specjalne zamówienie, pracujących z amoniakiem, propanem, CO2 oraz wieloma innymi czynnikami chłodniczymi. Niezawodność naszych urządzeń związana jest z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu chillerów.
Sercem chillerów Aquachill jest jednośrubowa sprężarka HallScrew cechująca się niezawodnością, minimalną ilością ruchomych części oraz długością pracy urządzenia rzędu 100 000 godzin, co jest równoważne z około 25 letnim okresem eksploatacyjnym przy standardowych zastosowaniach.

Zakres zastosowania Od -30°C do +10°C
Niskie temperatury
Średnie temperatury
Wysokie temperatury
(medium -15°C do -20°C)
(medium -5°C do -10°C)
(medium +12°C do +7°C)

219kW – 382kW
417kW – 600kW
567kW – 1035kW

Trzy wydajności na zakres temperaturowy Standard
Średnie
Wysoka
Dwa zakresy głośności (zależne od jednostki) 73 – 75 dB(A)
62 – 66 dB(A)
Dostępna opcja częściowego lub całkowitego odzysku ciepła.

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.