Grzałki modułowe

W ofercie LNS elastyczne kable grzejne. Grzałki wytwarzane przez owinięcie drutu grzejnego wokół rdzenia z włókna szklanego. Oferujemy różny sposób izolacji.

Elastyczne kable grzejne

Wytwarzane są poprzez owinięcie drutu grzejnego wokół rdzenia z włókna szklanego. Mogą być izolowane różnymi materiałami, takimi jak silikon, PCV i włókno szklane. Natomiast wybór materiałów zależy od temperatury pracy.
Dodanie specjalnego metalowego oplotu na zewnętrznej izolacji chroni kabel przed obciążeniami mechanicznymi i poprawia jego rozkład termiczny. Takowy oplot jest opcją dodatkową i działa jak uziemienie.
Możliwość różnicowania określonego ładunku w obszarze gorącym umożliwia uzyskanie różnych temperatur w różnych częściach grzałki.
Dostępna jest także technologia z wbudowanymi częściami zimnymi.

Główne korzyści grzałki modułowe:
• Wysoka zdolność adaptacji dla złożonych powierzchni, takich jak wnęki, rurki itp.
• Praca kabla grzejnego w zanurzeniu lub w środowisku o wysokiej wilgotności
• Łatwa instalacja
• Dowolna konfiguracja projektu
• Szeroka gama zacisków, wtyczek lub innych specjalnych połączeń

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.