Czujniki HB Products pomiaru poziomu i kontroli oleju i czynników chłodniczych: NH3, CO2, HFC.