Główne cechy:

  • Wyświetlacz panelowy,
  • Pokazuje aktualną temperaturę lub wilgotność oraz min./ max. zmierzone wartości,
  • Łatwy wybór: skali (oC/ oF), rozdzielczości (preferowana lub automatyczna) a także wejścia (PTC/Pt100, TCJ/K, 0…1V),
  • Pracuje na głównym zasilaniu.

Zastosowanie:

  • Temperatura: pomiary w chłodniach, wysokotemperaturowe piekarniki lub piece, pralki oraz instalacje, w których wymagana jest konfiguracja termometru na miejscu.
  • Wilgotność: pomiary w szklarniach, suszarnie, chłodnie, klimatyzowane pomieszczenia oraz instalacje, w których wymagana jest konfiguracja wilgotnościomierza na miejscu.

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.