Parownik płaszczowo-rurowy trzyobiegowy – typ LSE

Głównym zastosowaniem wymiennika ciepła płaszczowo-rurowego LSE są chłodnice wody w systemach klimatyzacyjnych, chłodnice cieczy i czynników pośrednich w systemach chłodniczych oraz produkcja ciepłej wody w pompach ciepła.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła / Parownik płaszczowo-rurowy trzyobiegowy – typ LSE

Informacje techniczne:

Głównym zastosowaniem parowników LSE są chłodnice wody w systemach klimatyzacyjnych, chłodnice cieczy i czynników pośrednich w systemach chłodniczych oraz produkcja ciepłej wody w pompach ciepła.
Modele LSE są zoptymalizowane do pracy z czynnikiem R134a, jednak możliwa jest praca z niemal wszystkim czynnikami dostępnymi na rynku. Dzięki programowi doborowemu oraz wsparciu technicznemu, możliwy jest wybór najlepszego rozwiązania dla niemal każdych warunków pracy.

Główne cechy:

Parownik płaszczowo-rurowy firmy Onda (seria LSE) posiada zakres wydajności dla standardowych warunków od 160 kW do 1600 kW z możliwymi 4 obiegami czynników.
Dla obiegów z jednym czynnikiem, dla wygody klienta, Onda dostarcza specjalny kolektor w celu zapewnienia optymalnego rozkładu czynnika.
Wiązki rur przyspawane są bezpośrednio do płaszcza, są nieruchome, jednak układ prostych rurek zapewnia łatwe czyszczenie rur wewnętrznych.
Parownik płaszczowo-rurowy LSE zapewnia lepszą wydajność cieplną przez doskonały przepływ przeciwprądowy oraz redukcję przepływów obejść oraz dzięki restrykcyjnym mechanicznym dopasowaniom elementów.
Przyłącza wody są ustawione poziomo, po prawej lub lewej stronie, patrząc od strony głowicy. Na życzenie możliwa konfiguracja z wlotem na górze.
Zestawione wymiary zawarte w katalogu są wartościami orientacyjnymi z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.

Materiały:

Materiały zastosowane przy produkcji wymienników płaszczowo-rurowych  są zgodne z obowiązującymi w Europie i Stanach Zjednoczonych dyrektywami ciśnieniowymi.

Standardowa konstrukcja wymienników płaszczowo-rurowych składa się z następujących materiałów:
 • Głowica ze sferoidalnego żeliwa lub stali węglowej
 • Sita, płaszcz, przyłącza wody i czynnika ze stali węglowej
 • Rurki wymiennika z miedzi
 • Przegrody z tworzywa sztucznego lub stali węglowej
 • Uszczelki O z materiałów wolnych od azbestu
 • Śruby i nakrętki ze stali stopowej
Na życzenie mogą zostać użyte inne materiały.
W celu uzyskania niestandardowych materiałów i stosownych wydajności chłodniczych należy skontaktować się z obsługa techniczną.

Akcesoria:

 • Na życzenie dostępne są następujące opcje:
 • Luźne lub spawane wsporniki
 • Podparcia dla sprężarek
 • kołnierzowe przyłącza wody
 • Ślady cieplne
 • Izolacja standardowa i UV

Testy, oznakowanie zbiorników, zakres pracy:

Parowniki LSE dostępne są zarówno z certyfikacją CE oraz ASME
Wymagane badania nieniszczące jak przenikanie cieczy, promieni X itd. przeprowadzane są w trakcie fazy operacyjnej przez wykwalifikowany personel.
Wszystkie urządzenia są poddawane testom końcowym (przy różnych ciśnieniach w przypadku obiegu z kilkoma czynnikami) zgodnie z normami CE i ASME
Zakresy pracy temperatur i ciśnień podany jest w karcie katalogowej.

 

Parownik płaszczowo-rurowy
Model LSE 740 830 900 940 1000 1215 1275 1100 1130 1180 1200 1400
Wydajność w warunkach nominalnych kW 760 850 930 960 1000 1220 1280 1100 1150 1200 1220 1460
Tons (RT) 216 242 264 273 284 347 364 313 327 341 347 415
Przepływ m3/h 130,5 135,9 159,6 164,8 171,7 209,4 219,7 188,8 197,4 206,0 209,4 250,6
Spadek ciśnienia kPa 39 37 46 50 59 59 65 42 48 52 48 55
Objętość gazu L 141 154 164 171 179 200 207 203 208 217 216 255
Objętość H2O 448 433 421 413 407 445 435 578 571 561 769 724

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.