Parownik płaszczowo-rurowy – typ HPE

Wymiennik ciepła płaszczowo rurowy firmy Onda (seria HPE) posiadają zakres wydajności dla standardowych warunków od 40 do 750 kW z możliwymi 2 obiegami czynników. Modele HPE są przeznaczone do pracy z czynnikami z grup: HCFC, HCF i innych jeżeli nie reagują z wykorzystanymi przy produkcji materiałami.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła / Parownik płaszczowo-rurowy typ HPE.

Informacje techniczne:

Głównym zastosowaniem tego typu parowników są chłodnice wody w systemach klimatyzacyjnych, chłodnice cieczy i czynników pośrednich w systemach chłodniczych oraz produkcja ciepłej wody w pompach ciepła.
Modele HPE są przeznaczone do pracy z czynnikami z grup: HCFC, HCF i innych jeżeli nie reagują z wykorzystanymi przy produkcji materiałami.
Parowniki płaszczowo-rurowe firmy Onda (seria HPE) posiadają zakres wydajności dla standardowych warunków od 40 do 750 kW z możliwymi 2 obiegami czynników.

Przyłącza wody są ustawione pionowo, (na życzenie poziomo) po prawej (DX) lub lewej (SX) stronie, patrząc od strony głowicy.
Zestawione wymiary zawarte w katalogu są wartościami orientacyjnymi z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.

Materiały:

Materiały zastosowane przy produkcji wymienników płaszczowo-rurowych  są zgodne z obowiązującymi w Europie i Stanach Zjednoczonych dyrektywami ciśnieniowymi.

Standardowa konstrukcja wymienników płaszczowo-rurowych składa się z następujących materiałów:
  • Głowica, sita, płaszcz, przyłącza wody i czynnika ze stali węglowej
  • Rurki wymiennika z miedzi
  • Przegrody z mosiądzu lub stali węglowej
  • Uszczelki z materiałów wolnych od azbestu
  • Śruby i nakrętki ze stali stopowej
Na życzenie mogą zostać użyte inne materiały.
W celu uzyskania niestandardowych materiałów i stosownych wydajności chłodniczych należy skontaktować się z obsługa techniczną.

Akcesoria:

Na życzenie dostępne są następujące opcje:

  • Luźne lub spawane wsporniki
  • kołnierzowe przyłącza wody
  • Izolacja

Testy, oznakowanie zbiorników, zakres pracy:

Każdy parownik płaszczowo-rurowy typ HPE przechodzi testy ciśnieniowe po stronie czynnika (również inne testy jeśli obieg jest wielo-czynnikowy) i po stronie wody według standardów Onda lub innych.

Podczas projektowania  zbiorników ciśnieniowych zachowane są  wszelkie wymagania zgodne z Oznakowaniem Europejskim CE, wliczając również dobór materiałów, kontrole produkcji, testy ciśnieniowe i dokumentację.
Dostępne są również parowniki LPE z certyfikacją ASME
Zakresy pracy temperatur i ciśnień podany jest w karcie katalogowej.
» Produkty powiązane
Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła / Parownik płaszczowo-rurowy – typ MP

 

Parownik płaszczowo-rurowy typ HPE
Model HPE 42 52 64 71 83 98 113
Całkowita wydajność kW 42,0 51,5 63,5 70,5 83,0 98,0 113,0
Ton (RT) 11,9 14,6 18,1 20,0 23,6 27,9 32,1
Przepływ m3/h 7,21 8,84 10,90 12,10 14,25 16,82 19,40
Spadek ciśnienia kPa 22 29 52 42 48 52 54
Objętość gazu L 5 6 6 7 9 10 11
Objętość H2O 16 19 21 23 26 29 32
Model HPE 144 159 204 246 306
Całkowita wydajność kW 144 159 204 246 306
Ton (RT) 40,9 45,2 58,0 69,9 67,0
Przepływ m3/h 24,72 27,29 35,02 42,23 52,53
Spadek ciśnienia kPa 56 40 59 48 76
Objętość gazu L 14 16 20 24 31
Objętość H2O 38 42 47 57 72
Model HPE 390 434 487 590 655 730
Całkowita wydajność kW 390 434 487 590 655 730
Ton (RT) 110,9 123,4 138,5 167,8 186,2 207,6
Przepływ m3/h 66,94 74,50 91,83 101,27 112,43 125,31
Spadek ciśnienia kPa 40 56 73 54 60 79
Objętość gazu L 38 41 48 56 61 71
Objętość H2O 97 105 120 130 141 161

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.