Parownik płaszczowo-rurowy – typ MPE

Głównym zastosowaniem tego typu płaszczowo rurowych wymienników ciepła są chłodnice wody w systemach klimatyzacyjnych, chłodnice cieczy i czynników pośrednich w systemach chłodniczych oraz produkcja ciepłej wody w pompach ciepła.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła / Parownik płaszczowo-rurowy – typ MPE
Informacje techniczne:
Głównym zastosowaniem tego typu parowników są chłodnice wody w systemach klimatyzacyjnych, chłodnice cieczy i czynników pośrednich w systemach chłodniczych oraz produkcja ciepłej wody w pompach ciepła.
Modele LPE są przeznaczone do pracy z czynnikiem z grup: HCFC, HCF i innych jeżeli nie reagują z wykorzystanymi przy produkcji materiałami.
Parowniki płaszczowo-rurowe firmy Onda (seria TBE) posiadają zakres wydajności dla standardowych warunków od 15 do 1400 kW z możliwymi 4 obiegami czynników.
Przyłącza wody są ustawione pionowo, (na życzenie poziomo) po prawej (DX) lub lewej (SX) stronie, patrząc od strony głowicy. Co więcej wymiennik może być wyposażony w wyciąganą wiązkę rurek (FTE), jeśli nie jest ona dostarczana w standardzie.
Zestawione wymiary zawarte w katalogu są wartościami orientacyjnymi z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.
Materiały:
Materiały zastosowane przy produkcji wymienników płaszczowo-rurowych  są zgodne z obowiązującymi w Europie i Stanach Zjednoczonych dyrektywami ciśnieniowymi.
Standardowa konstrukcja wymienników płaszczowo-rurowych składa się z następujących materiałów:
  • Głowica, sita, płaszcz, przyłącza wody i czynnika ze stali węglowej
  • Rurki wymiennika z miedzi
  • Przegrody z mosiądzu lub stali węglowej
  • Uszczelki z materiałów wolnych od azbestu
  • Śruby i nakrętki ze stali stopowej
Na życzenie mogą zostać użyte inne materiały.
W celu uzyskania niestandardowych materiałów i stosownych wydajności chłodniczych należy skontaktować się z obsługa techniczną.
Akcesoria:
Na życzenie dostępne są następujące opcje:
Luźne lub spawane wsporniki
kołnierzowe przyłącza wody
Izolacja
Testy, oznakowanie zbiorników, zakres pracy:
Każdy wymiennik przechodzi testy ciśnieniowe po stronie czynnika (również inne testy jeśli obieg jest wielo-czynnikowy) i po stronie wody według standardów Onda lub innych.
Podczas projektowania  zbiorników ciśnieniowych zachowane są  wszelkie wymagania zgodne z Oznakowaniem Europejskim CE, wliczając również dobór materiałów, kontrole produkcji, testy ciśnieniowe i dokumentację.
Dostępne są również parowniki LPE z certyfikacją ASME
Zakresy pracy temperatur i ciśnień podany jest w karcie katalogowej.

 

Model MPE 17 26 35 45 55 70 87 95
Całkowita wydajność* kW 17 26 35 45 55 70 97 95
Tons (RT) 4,8 7,4 10,0 12,8 15,6 19,9 24,7 27,0
Przepływ m3/h 2,9 4,5 6,0 7,7 9,4 12,0 15,0 16,3
Spadek ciśnienia kPa 13 24 31 25 20 27 22 24
Objętość gazu L 3 4 5 6 8 9 11 12
Objętość H2O 9 10 12 13 17 19 22 23
Model MPE 121 137 160 180 230 300 335 390
Całkowita wydajność* kW 121 137 160 180 230 300 335 390
Tons (RT) 34,4 39,0 45,5 51,2 65,4 85,3 95,3 110,9
Przepływ m3/h 20,8 23,5 27,5 30,9 39,5 51,5 57,5 67,0
Spadek ciśnienia kPa 23 25 41 20 35 30 39 72
Objętość gazu L 13 16 19 20 27 31 34 44
Objętość H2O 33 39 42 57 62 111 109 102
Model MPE 460 510 570 650 750 820 880 975
Całkowita wydajność* kW 460 510 570 650 750 820 880 975
Tons (RT) 130,8 145,0 162,1 184,8 213,2 233,2 250,2 277,2
Przepływ m3/h 79,0 87,5 97,8 111,6 128,7 140,8 151,0 167,4
Spadek ciśnienia kPa 51 46 62 52 62 48 68 91
Objętość gazu L 53 57 67 85 91 97 103 128
Objętość H2O 151 147 137 240 234 221 241 274
Model LPE 1035 1110 1260 1350
Całkowita wydajność* kW 1034 1110 1258 1348
Tons (RT) 294,0 315,6 357,7 383,3
Przepływ m3/h 177,5 190,5 215,9 231,4
Spadek ciśnienia kPa 35 46 61 59
Objętość gazu L 137 160 175 199
Objętość H2O 374 354 460 435

Całkowita wydajność=suma wszystkich obiegów.

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.