Parownik płaszczowo-rurowy – typ P PE

Onda produkuje wymienniki płaszczowo-rurowe do różnych zastosowań. Pionowe hermetyczne wymienniki ciepła serii PE oraz PE-G posiadają standardowy zakres wydajności od 4 do 35 kW.

 

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła / Parownik płaszczowo-rurowy typ P PE

Informacje techniczne:
Głównym zastosowaniem tego typu parowników są systemy klimatyzacyjne, produkcja ciepłej wody w pompach ciepła i odzysk ciepła.
Modele te są przeznaczone do pracy z czynnikami z grup: HCFC, HCF i innych jeżeli nie reagują z wykorzystanymi przy produkcji materiałami. Wymienniki nadają się do pracy w systemach o małych wydajnościach. Dzięki małym wymiarom montaż jest bardzo łatwy. Pionowe hermetyczne wymienniki serii PE oraz PE-G posiadają standardowy zakres wydajności od 4 do 35 kW. Składają się z przeciwprądowej wężownicy zaopatrzonej w pionowy zbiornik wody, dzięki czemu zawsze dostępna jest woda chłodząca. Taki typ konstrukcji pozwala na uniknięcie problemów powodowanych przez zamarzanie drugiego płynu oraz dzięki rezerwie wody, zmniejsza liczbę włączeń/ wyłączeń systemu. Wymienniki te mogą również być wykorzystywane w pompach ciepła.
Zestawione wymiary zawarte w katalogu są wartościami orientacyjnymi z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.

Zakresy pracy temperatur i ciśnień podany jest w tabeli poniżej:

P PEG parowniki płaszczowo-rurowe

Projektowa tempeartura Min / Max [°C]

Ciśnienie projektowe
 [bar]
Czynnik H2O
Standard ONDA – 10 ÷ 90 29 6
CE – 10 ÷ 90 29 6
GOST – 10 ÷ 90 29 6

» Produkty powiązane

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typ HPE – ONDA

 

Model PE 4 7 9 10 12
Całkowita wydajność kW 4,0 7,0 9,0 10,0 12,0
Tons (RT) 1,1 2,0 2,6 2,8 3,4
Przepływ m3/h 0,7 1,2 1,6 1,7 2,1
Spadek ciśnienia kPa 15 27 45 46 49
Objętość gazu L 0,7 1,4 1,6 1,7 2,0
Objętość H2O 8,0 10,0 12,0 14,0 14,0

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.