Tłokowa sprężarka półhermetyczna w wersji Tandem / Sprężarki Frascold

Tandemy Frascold są wyposażone w zawór ssawny, tłoczny, ramę, obudowę, linię wyrównania ciśnienia, linię wyrównania oleju, gumowe podkładki antywibracyjne, wzierniki, wziernik oleju oraz zabezpieczenia.

Są napełnione olejem i azotem (1 bar). Modele VV, ZZ oraz WW są wyposażone w pompę olejową i elektroniczne presostaty olejowe. Na zapytanie sprężarki mogą być wyposażone w szeroki zakres opcjonalnych komponentów dla efektywnego i właściwego funkcjonowania w każdych warunkach.

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.