• NOWOŚĆ

Wymiennik ze zraszaniem adiabatycznym Cabero

Cabero producent systemów adiabatycznych dla skraplaczy i wymienników ciepła dla czynników chłodniczych: NH3 i czynników chłodzących.

Zgodnie z The 42nd BimSchV (aktem regulującym emisje), regulacja oraz bezpieczna i higieniczna praca urządzeń chłodniczych wykorzystujących odparowanie wody jest najważniejsza. Miedź (Cu) oraz żelazo (Fe) nie mogą być wykrywalne w zraszającej wodzie. Woda nie może zawierać żadnych chemikaliów powodujących korozję napięciową lub uszkodzenie elementów wymiennika. Zaleca się kontrolowanie jakości wody oraz zalecanego uzdatniania. Informacje o systemach zmiękczania , odwróconej osmozy, dozowania, oraz konserwacji tych systemów są zawarte w normie VDI 2047. W przypadku wykrycia złej jakości wody, zraszanie jest zabronione pod rygorem utraty gwarancji.

System Zasada działania
LPPS
Low Pressure Spray System
Niskociśnieniowy natrysk medium chłodzącego, NH3, HFC i inne.
HPSS
High Pressure Spray System
Wysokociśnieniowy natrysk medium chłodzącego, NH3, HFC i inne.
ASS
Adiabatic Subcooling System
Adiabatyczne dochłodzenie medium chłodzącego, NH3, HFC i inne.

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.