Realizacja komór chłodniczych dla terminalu kontenerowego

Realizacja komór chłodniczych dla Intermodalnego terminalu kontenerowego Chryzanów

 

 

Intermodalny terminal kontenerowy Chryzanów to kolejowy punkt przeładunkowy kontenerów. Kolejowy terminal Chryzanów obsługuje dwa systemy kolejowe 1435/1520 mm i znajduje się tuż przy polskiej granicy z Białorusią. Przeznaczony jest głównie do przeładunków kontenerów, ale umożliwia też przechowywanie ładunków w kontenerach chłodniczych z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych.

 

 

Na potrzeby Terminalu Chryzanów dostarczyliśmy dwie komory zewnętrznemroźnię oraz chłodnię. Obie komory  wyposażyliśmy w specjalną stalową podstawę, która umożliwia transport przy pomocy wózka widłowego. W instalacjach chłodniczych zawór rozprężny zastąpiliśmy kapilarami, dzięki czemu zminimalizowaliśmy napełnienie czynnikiem chłodniczym. Klient nie będzie musiał rejestrować komór w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) mimo zastosowania czynnika syntetycznego R452A. Rozdzielnie sterującą wykonaliśmy w obudowie o stopniu ochrony IP66 z możliwością zamknięcia jej na klucz.

Komory :chłodnia 2[C] i mroźnia – 18 [C] zostały wykonane na naszej produkcji we Wrocławiu i z powodzeniem przejechały 600 km do miejsca rozładunku.

 

Zobacz film z uruchamiania komór na obiekcie Terminal kontenerowy Chryzanów

 

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem komory chłodniczej lub mroźniczej, zapraszamy do kontaktu:  info@lns.com.pl

Dostawa i uruchomienie komór na obiekt : Terminal kontenerowy Chryzanów