TRK-Chilly / Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 2,5 do 5,0 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.

 

Wydajność chłodnictwa

Temperatura TRK-Chilly 25 TRK-Chilly 35 TRK-Chilly 45
Powietrze
otaczające
Emulsja Olej Wydajność chłodnicza w kW
32°C 10°C 15°C 2100 2740 3750
15°C 20°C 2450 3565 4525
20°C 25°C 2810 4395 5480
37°C 10°C 15°C 1645 2240 3450
15°C 20°C 2060 3080 4395
20°C 25°C 2475 3920 5340
42°C 10°C 15°C 1390 1740 3045
15°C 20°C 1810 2580 3870
20°C 25°C 2230 3420 4690

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.