Nakrętka: Żeliwna nakrętka z gwintem przerwanym w trzech miejscach; zapewnia to odpowiednią wentylację w przypadku nieszczelności zaworu.

Kula: Mały otwór w jednym z uszczelnień kuli zapobiega zablokowaniu czynnika chłodniczego w kuli, kiedy zawór jest zamknięty. Pozwala to również kuli naciskać z większą siłą na teflonowe uszczelnienie kuli, kiedy zawór jest zamknięty.

Aplikacje:

  • supermarkety,
  • chłodnictwo.

Zalety:

  • kompaktowy,
  • niezawodny,
  • wentylowana nakrętka,
  • długa żywotność,
  • kompletny typoszereg w zakresie od 1/4’’ do 4.1/8’’ a także od 6 do 108mm.

Kompatybilność:

  • kompatybilny z czynnikami z grup HFC jak również HCFC,
  • zawory są dostępne również z zaworami Schraedera,
  • aby uzyskać informacje o kompatybilności z CO2 prosimy o kontakt.

Zawór kulowy dwukierunkowego działania

Maksymalne ciśnienie pracy 52 bar (CV)
Zakres temperatur pracy -40 do +150oC

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.